VÒNG QUAY KIM CƯƠNG SÚNG SIÊU CẤP

Trong Hũ Vàng Có 19,999 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
417083 T***i 6999 Kim Cương 11:25:12 13/06/2024
417082 P***** 399 Kim Cương 11:25:12 13/06/2024
417081 B***** 16 Kim Cương 11:25:12 13/06/2024
417080 T****n 399 Kim Cương 11:25:12 13/06/2024
417079 N***** 399 Kim Cương 11:25:12 13/06/2024
417078 A*n 16 Kim Cương 11:25:12 13/06/2024
416879 N***** 399 Kim Cương 17:56:31 12/06/2024
XỊN XÒ THẬT NHIỀU KIM CƯƠNG NĂM MỚI