VÒNG QUAY FAMAS DẠ XOA- TRÚNG 30.000KC + 2 TRIỆU DỄ DÀNG

Trong Hũ Có 32,443,686 đ

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
31689 C*************u 19999 KIM CƯƠNG + 1 TRIỆU 14:25:03 25/09/2022
31688 30000 KIM CƯƠNG + 2 TRIỆU 14:25:03 25/09/2022
31687 H**********y 9999 KIM CƯƠNG + 500K 14:25:03 25/09/2022
31686 U***n 9999 KIM CƯƠNG + 500K 14:25:03 25/09/2022
31685 T*****n 15999 KIM CƯƠNG + 800K 14:25:03 25/09/2022
31684 15999 KIM CƯƠNG + 800K 14:25:03 25/09/2022
31683 C*************u ACC FULL 7 SÚNG LV7 14:24:51 25/09/2022
31682 X********0 9999 KIM CƯƠNG + 500K 14:24:51 25/09/2022
31681 9999 KIM CƯƠNG + 500K 14:24:51 25/09/2022
31680 9999 KIM CƯƠNG + 500K 14:24:51 25/09/2022
NẠP QUAY NGAY ĐỂ NHẬN 30.000KIM CƯƠNG+2TR

NẠP 100K TRỞ LÊN DỄ RA KIM CƯƠNG NHẤT