VÒNG QUAY MÙA HÈ CÙNG CAT ĐÁNG YÊU-TRÚNG 30.000KC

Trong Hũ Có 47,021,868 đ

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
31677 T*************g 15 KIM CƯƠNG 14:13:11 25/09/2022
31676 D*****************g 9999 KIM CƯƠNG + 500K 14:13:11 25/09/2022
31675 N**********h 19999 KIM CƯƠNG + 1 TRIỆU 14:13:11 25/09/2022
31674 H*********m 15000 KIM CƯƠNG + 700K 14:13:11 25/09/2022
31673 ACC FF VIP GIÁ 5 TRIỆU 14:13:11 25/09/2022
31672 P********************g 500 KIM CƯƠNG + 100K 14:13:11 25/09/2022
31671 M*********n 15 KIM CƯƠNG 10:07:46 25/09/2022
31670 t*********************n 19999 KIM CƯƠNG + 1 TRIỆU 10:07:46 25/09/2022
31669 500 KIM CƯƠNG + 100K 10:07:46 25/09/2022
31668 E**************************i 15000 KIM CƯƠNG + 700K 10:07:46 25/09/2022
ĐÓN MÙA HÈ CÙNG CAT ĐÁNG YÊU
NẠP 100K SẼ CÓ QUÀ KIM CƯƠNG CỰC LỚN